Svetoopy 4 (80/,146% CIE) 500 /

4 (80/,146% CIE) 500 /